FiA Organization Chart

ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្មីៗ

2024-05-31 117

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ជលផល (CFDD) នៃរដ្ឋបាលជលផល (FiA) ជួយលើកឡើងនូវវិធី...

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ជលផល (CFDD) នៃរដ្ឋបាលជលផល...

2024-05-27 126

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលជលផល ស្ដីពីរដូវបិទនេសាទ ឆ្នាំ២០២៤

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលជលផល ស្ដីពីរដូវបិទ...

2024-05-27 157

រដ្ឋបាលជលផលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្តាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចាប់ពីខ...

រដ្ឋបាលជលផលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្តាខេត្...

2024-05-20 158

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសង្ខេបការវាយតម្លៃ និងប្រគល់កិច្ចសន្យា សាងសង...

សង្ខេបការវាយតម្លៃ និងប្រគល់កិច្ចសន្យា សាងសង...

2024-05-17 84

រដ្ឋបាលជលផល សហការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប (EU) និងអង្គការស្បៀង និងកសិកម្ម...

អង្គការស្បៀង និងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ (FAO) ក...

2024-05-10 128

សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋបាលជលផលបានទទួលហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស...

សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋបាលជលផលបានទទួលហិរញ្ញប្ប...