ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ទីតាំង

អាសយដ្ឋាន

អាគារលេខ ១៨៦ មហាវិថីនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៥៨២.

ផ្ញើរសារ មកកាន់យើងខ្ញុំ

info⌈@⌋fia.maff.gov.kh