នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្ម នៃរដ្ឋបាលជលផល បានដឹកនាំសិក្ខាកាមនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រៅប្រទេសស្តីពី បច្ចេកវិទ្យាវារីវាប្បកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ចុះទស្សនកិច្ទសិក្សាផ្ទាល់អំពីការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងបែ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១២ វិច្ឆិកា ២០១៨

    ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨៖ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្ម នៃរដ្ឋបាលជលផល បានដឹកនាំសិក្ខាកាមនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រៅប្រទេសស្តីពី បច្ចេកវិទ្យាវារីវាប្បកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ចុះទស្សនកិច្ទសិក្សាផ្ទាល់អំពីការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងបែ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ ហើយអំឡុងពេលនៃការចុះទស្សកិច្ចសិក្សានេះ លោកសាស្រ្តាចារ្យ Chen Xu ជាអ្នកជំនាញបច្ចេទេសវារីវប្បកម្មសមុទ្រ មកពីវិទ្យាស្ថានសាគរសាស្ត្រ ខេត្តហ្វូចៀន នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានផ្តល់ដំបូន្មានបច្ចេកទេសដែលជាគន្លឹះសំខាន់ៗដល់សិក្ខាកាម ជាពិសេសកសិករចិញ្ចឹមត្រីផ្ទាល់។