នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៌វារីវប្បកម្ម

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៨ មករា ២០១៩

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៌វារីវប្បកម្ម

      ត្រីជាអាហារយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមស្រុកស្រែចំការតែងតែពឹងផ្នែកលើផលត្រីធម្មជាតិ សម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃ។ បច្ចុប្បន្នតម្រូវ ការម្ហូបអាហារសាច់ត្រីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់ តែកើនឡើង ស្របទៅនឹង កំនើនប្រជាពលរដ្ឋ រៀងរាល់ឆ្នាំ។ ម៉្យាងទៀតផលត្រីក្នុងធម្មជាតិកំពុងទទួលការគំរាមកំហែងពីធម្មជាតិ និងសកម្មភាព នេសាទខុសច្បាប់ធ្វើឱ្យផលស្តុកក្នុងធម្មជាតិកាន់តែថយចុះ ពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំ ដែលជាហេតុធ្វើ ឱ្យមានការលំបាកដល់ការផ្គត់ផ្គង់ជាតិប្រូតេអ៊ីនមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដល់

ប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេស ប្រជាកសិករ ក្រីក្រជាអ្នកទទួលរងការលំបាកជាងគេក្នុងការ ខ្វះខាតសាច់ត្រីទទួលទាន។ដូចនេះមានតែ ជំរុញការ

អភិវឌ្ឍន៍សកម្មភាពវារីវប្បកម្មទេដែលអាចធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់សាច់ត្រីបានជាប្រចាំ សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។

      ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកខាងលើនេះបានជានៅឆ្នាំ១៩៩៩រដ្ឋបាលជលផល និងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ

បានឯកភាពប្រែក្លាយផ្នែកវារីវប្បកម្ម ចេញពីការិយាល័យកិច្ចការដែននេសាទ និងផ្សព្វផ្សាយ ដោយរៀបចំជាថ្នាក់នាយកដ្ឋាន វារីវប្បកម្ម ដើម្បី

បង្កើនការអភិវឌ្ឍន៍សកម្មភាពវារីវប្បកម្មដែលអាចធានា បានការប្រើប្រាស់ឱ្យមាននិរន្តរភាព។  ដូចប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន 

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និង នេសាទនៅក្នុងពិធីបិទអង្គប្រជុំបូកសរុបសភាពការណ៍ជលផលឆ្នាំ ២០០៣ និងទិសដៅវិធានការឆ្នាំ

២០០៤ បានមាន ប្រសាសន៍ថា"ការងារវារីប្បកម្មវាជាជើងម្ខាងនៃការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យជលផល "។

 គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម

 • លើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មគ្រប់ប្រភេទតាមគ្រប់រូបភាពទាំង ទឹកសាប និងសមុទ្រដោយអនុវត្តតាម ក្រមប្រតិបត្តិវារីវប្បកម្មក្នុងតំបន់

 • យកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយការចិញ្ចឹមប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិក្នុងស្រុកដែល មានតំលៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់

 • បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នការនាំចូលប្រភេទវារីសត្វនិង រុក្ខជាតិ ក្រៅស្រុកដែ អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធាន មច្ឆជាតិ។

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម

 • រៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការមេ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម

 • រៀបចំលិខិតបទដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់គ្រង់ និងអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម

 • ជំរុញ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា ស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្រ្តវារីវប្បកម្ម រួមទាំង ប្រភេទជិតផុតពូជ

 • គ្រប់គ្រងការនាំចូល នាំចេញវារិជាត ឧបករណ៍  ថ្នាំពុល សារធាតុពុល សារធាតុគីមី សារធាតុរ៉ែដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម

 • ជំរុញការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសវារីវប្បកម្ម តាមគ្រប់រូបភាព កសាង និងបណ្តុះបណ្តាល ធនធានមនុស្សទាំងក្នុង និងក្រៅស្ថាប័ន

 • ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធវារីវប្បកម្ម ទាំងស្ថាបន័ជាតិនិងឯកជនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរទ្បើងនូវផលប្រយោជន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថានហើយឆ្លើយបានទៅនឹងគោលបំណង អភិឌ្ឍន៍ជាតិតម្រូវការទីផ្សារ និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ

 • ពង្រឹងនិងពង្រីកការអភិវឌ្ឍន៍ស្រះជំរកត្រី តាមជនបទ និងតំបន់ឆ្ងាយពីដែននេសាទ

 • គ្រប់គ្រងការធ្វើវារីវប្បកម្មគ្រប់ប្រភេទ និងការបញ្ចេញកាកសំណល់ របស់កសិដ្ឋាន វារីវប្បកម្ម

 • បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រឹះស្ថានអប់រំ ស្រាវជ្រាវដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិអន្តរជាតិនិងវិស័យឯកជនដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ និង ព័ត៌មានវារីវប្បកម្ម

 • ជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគ សហគ្រាសធុនមធ្យម និងឧស្សាហកម្មលើវិស័យ វារីវប្បកម្ម

 • អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ឱ្យ។

រចនាសម្ព័ន្ឋនាយកដ្ឋាន

  នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម មានការិយាល័យចំណុះចំនួន ៤ ដូចខាងក្រោម ៖

           ១. ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងផ្សព្វផ្សាយ

           ២. ការិយាល័យវារីវប្បកម្មទឹកសាប

           ៣. ការិយាល័យវារីវប្បកម្មសមុទ្រ

           ៤. ការិយាល័យស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍

    ការិយាល័យនីមួយៗ ដឹកនាំដោយប្រធាន ១រូប និងអមដោយអនុប្រធានមួយចំនួនជាជំនួយកា

តាមការចាំបាច់។ តួនាទី ភារកិច្ចការិយាល័យនីមួយៗ មានដូចខាងក្រោម ៖

៤.១. ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងផ្សព្វផ្សាយ ៖

 • គ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលរាល់សកម្មភាពការងារផ្នែករដ្ឋបាល និងបុគ្គលិករបស់  នាយកដ្ឋាន

 • រៀបចំប្រមូលទិន្នន័យវារីវប្បកម្ម និងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

 • រៀបចំចងក្រង ផលិត បណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយឯកសារបច្ចេកទេស

 • រៀបចំផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារចែកចាយកូនត្រីពូជ

 • សិក្សាពីវិធីសាស្ដ្រផ្សព្វផ្សាយ និងវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ឋភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ

 • សរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ប្រាំបួនខែ និងប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារ របស់នាយកដ្ឋាន

 • អនុវត្ដភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ប្រគល់ឱ្យ ។

៤.២. ការិយាល័យវារីវប្បកម្មទឹកសាប ៖

 • រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងលិខិតបទដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់គ្រងសេនេទិច ជម្ងឺ និងអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មទឹកសាប

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាវារីវប្បកម្មទឹកសាប(ពូជចំណីគុណភាពទឹកការការពារការព្យាបាល) និងប្រភេទដែលអាចធ្វើវារីវប្បកម្មបាន

 • រៀបចំឯកសារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងការអភិវឌ្ឍន៍ទិន្នន័យគ្រប់គ្រង វារីវប្បកម្ម

 • គ្រប់គ្រងសកម្មភាពវារីវប្បកម្ម និងលើកទឹកចិត្ដដល់ការវិនិយោគវិស័យឯកជនដើម្បី ជម្រុញដល់ការ អភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម ទឹកសាប

 • គ្រប់គ្រងការនាំចូល នាំចេញវារិជាតទឹកសាប ឧបករណ៍ សំភារៈថ្នាំព្យាបាលនិងសារធាតុគីមីដែលពាក់ព័ន្ឋនឹង ការងារអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មទឹកសាប

 • បង្កើនផលិតកម្មពូជប្រភេទវារិជាតជិតផុតពូជតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេក ទេសវារីវប្បកម្ម

 • ពិនិត្យសំណុំបែបបទស្នើសុំធ្វើវារីវប្បកម្មនិងតាមដានការបញ្ចេញកាកសំណល់របស់កសិដ្ឋានវារីវប្បកម្ម

 • សរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាសឆមាសប្រាំបួនខែនិងប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសកម្មភាពនិង លទ្ធផលការងាររបស់ ការិយាល័យ

 • អនុវត្ដភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ប្រគល់ឱ្យ។

៤.៣. ការិយាល័យវារីវប្បកម្មសមុទ្រ ៖

 • សិក្សាកំណត់តំបន់ដែលមានសក្ដានុពលសម្រាប់អភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រនិងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរនិងរៀបចំផែនការសកម្មភាពកសាងលិខិតបទដ្ឋាន

          សម្រាប់គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍ រួមទាំងសេនេទិចនិងជម្ងឺ

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាវារីវប្បកម្មវារិជាតសមុទ្រ(ពូជ ចំណី គុណភាពទឹក ការការពារ ការព្យាបាល) និងប្រភេទដែលអាចធ្វើវារីវប្បកម្មបាន

 • រៀបចំឯកសារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងវារីវប្បកម្ម

 • គ្រប់គ្រងសកម្មភាពវារីវប្បកម្ម និងតាមដានការបញ្ចេញកាកសំណល់របស់កសិដ្ឋាន វារីវប្បកម្ម

 • គ្រប់គ្រងការនាំចូល នាំចេញវារិជាតសមុទ្រ ឧបករណ៍ សំភារៈ ថ្នាំព្យាបាល និងសារធាតុ គីមី ដែលពាក់ព័ន្ឋនឹង ការងារអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រ

 • លើកទឹកចិត្ដដល់ការវិនិយោគវិស័យឯកជន ដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រ

 • បង្កើនផលិតកម្មពូជប្រភេទវារិជាតជិតផុតពូជ តាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសវារីវប្បកម្ម

 • ពិនិត្យសំណុំបែបបទស្នើសុំធ្វើវារីវប្បកម្ម និងតាមដានការបញ្ចេញកាកសំណល់របស់កសិដ្ឋានវារីវប្បកម្ម

 • សរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ប្រាំបួនខែ និងប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារ របស់ការិយាល័យ

 • អនុវត្ដភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ប្រគល់ឱ្យ។

៤.៤. ការិយាល័យស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍ ៖

 • រៀបចំ ផែនការសកម្មភាព និងលិខិតបទដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍស្រះជម្រកត្រី សហគមន៍

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវរកកន្លែង ដែលមានសក្ដានុពលសម្រាប់ពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍស្រះជម្រក ត្រីសហគមន៍

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍

 • រៀបចំបង្កើត និងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍ស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍

 • រៀបចំទិន្នន័យឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលពីការបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍ស្រះជម្រក ត្រីសហគមន៍និង លទ្ធផលស្រាវជ្រាវសម្រាប់អភិវឌ្ឍស្រះជម្រកត្រី

 • បណ្ដុះបណ្ដាល និងផ្សព្វផ្សាយ រៀបចំបង្កើត និងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍស្រះជម្រកត្រី សហគមន៍

 • សរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ប្រាំបួនខែ និងប្រចាំឆ្នាំ ស្ដីពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងាររបសការិយាល័យ

 • អនុវត្ដភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ប្រគល់ឱ្យ ។

 មន្ត្រីនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម

មន្ត្រីនៅក្នុងនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មមានចំនួនសរុប ២៧ នាក់

(ស្រី ០៥ នាក់ប្រុស ២២នាក់) ចំនួននេះត្រូវ បានបែងចែកជាកំរិតជំនាញ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

 

បណ្ឌិត

:

 ០០ នាក់

 

បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់

:

 ១៤ នាក់

 

បរិញ្ញាប័ត្រ

:

 ១៨ នាក់

 

បរិញ្ញាប័ត្ររង

:

 ០៤ នាក់

 

បឋម

:

 ០០ នាក់

 

បណ្តុះបណ្តាល

:

 ០០ នាក់

ទំនាក់ទំនង

លោក ​​​​  ថាយ សុមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម

ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨២៩ ៩៧១

អ៊ីម៉ែល

 

monyangkor@gmail.com